TESTS universals per a tota la plantilla

TESTS universals per a tota la plantilla

La UGT seguim insistint en la necessitat de la realització dels “TEST” per a tota la plantilla que possibilitin la detecció de possibles infeccions de la COVID-19, incloent-hi els asimptomàtics, amb l’objectiu de protegir la salut tant de la plantilla com dels clients de l’entitat.

Després de la nostra insistència al comitè de salut laboral, la direcció ha accedit a les nostres demandes i està considerant la realització dels “TESTS PCR”.

 

La realització d’aquests tests, tot i ser una foto fixa, dota de seguretat i és un punt de partida necessari per verificar la presència del virus (prova PCR)  i la possible resposta immunològica de la plantilla (tests anticossos tipus Elisa), tant amb símptomes com asimptomàtica, alhora que permetrà evitar contagis.

La UGT hem plantejat a la direcció la realització de dos tipus de test complementaris:

Tests PCR

La prova PCR (frotis nasofaringi) és efectiva si la càrrega viral és alta, des de dos dies abans de començar a tenir símptomes, fins a sis dies de simptomatologia clínica. Posteriorment, la seva efectivitat decau i freqüentment no es detecta la infecció, excepte en casos greus.

~

Tests serològics

Les proves d’anticossos (serològics) són indicades en casos de PCR negatives. Permeten detectar la presència d’anticossos a partir del sisè dia de la infecció.

Test complementaris

Considerem necessària que la plantilla tingui la possibilitat de realitzar els dos tipus de testos anteriors, ateses les característiques tècniques de cada tipus de test i el seu caràcter de complementarietat, per tal d’optimitzar el resultat buscat: obtenir la màxima protecció i prevenció per la plantilla, detectant possibles casos de persones infectades per coronavirus tant simptomàtiques com asimptomàtiques.

}

Periodicitat

Els tests només permeten tenir una informació sobre el moment de la realització de la prova, però això no impedeix que pugui haver-hi contagis amb posterioritat, per això, la UGT considerem necessari que es realitzin de forma periòdica.

En aquelles zones geogràfiques en què es produeixin rebrots significatius de la COVID-19, haurien de posar-se a disposició de la plantilla que presti serveis de forma presencial en centres ubicats en aquestes zones, de cara a realitzar novament les proves, amb independència del caràcter de repetició periòdica .

Universalitat en la realització dels tests

La UGT considerem necessària la possibilitat de realització dels "TESTS" per a totes les persones treballadores de Caixabank i sempre sota els següents paràmetres:

 

  • Que els “TESTS” els realitzin personal sanitari amb acreditada competència tècnica, formació i capacitat, causant les menors molèsties al treballador, i garantint sempre el seu dret a la intimitat i a la dignitat, així com a la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.
  • Que l’accés a la informació mèdica de caràcter personal obtinguda amb els “TESTS” es limiti al personal mèdic i a les autoritats sanitàries competens que s’encarreguen de la vigilància de la salut dels treballadors, sense que aquesta es faciliti a l’empresa o a altres persones sense el consentiment exprés del treballador. Que els resultats d’aquests testos siguin comunicats als treballadors afectats.
  • Que les dades obtingudes dels “TESTS” no puguin ser usats amb fins discriminatoris ni en perjudici del treballador.
  • Que els “TESTS” no suposin una càrrega, cost o conseqüència negativa i perjudicial pel treballador. S’han de fer dins de la jornada laboral, i quan això no sigui possible, el temps invertit en el desplaçament i la seva realització, ha de ser considerat com a temps efectiu de treball.
?

La UGT sol·licicitem prelació a l'hora de realitzar les proves

1. Plantilla presencial

Plantilla que es troba actualment prestant servei de forma presencial als centres de treball.

2. Reincorporacions

Plantilla que es troba prestant servei en teletreball i que els sigui requerida per part de l’entitat la seva reincorporació presencial al centre de treball. La realització de la prova ha de fer-se amb caràcter previ a aquesta reincorporació.

Plantilla que es trobi en situació d’IT, d’excedència, acollida a mesures de conciliació establertes en el Reial Decret 8/2020, permisos retribuïts recuperables, o acollida a qualsevol altre mesura de suspensió de la relació laboral. La realització de la prova ha de fer-se amb caràcter previ a la seva reincorporació presencial al centre de treball. En aquest sentit, fins a l’efectiva realització de la prova, es mantindrà en situació de teletreball al seu domicili.

3. Simptomàtics ?

Amb independència de la prelació anterior, comportarà la realització immediata dels TESTS els supòsits d’aquells empleats i empleades que:

  • Durant l’exercici de la seva activitat laboral presentin símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Que hagin compartit espai o centre de treball amb casos positius confirmats, independentment de l’adopció de les mesures preventives establertes en el protocol d’actuació de l’entitat.

Autodeclaracio COVID-19  –  Tornada a la feina

s

Retirada i modificació

La UGT hem exigit a la direcció de l’entitat la retirada de les autodeclaracions enviades a la plantilla i adaptar el seu format d’acord amb els preceptes legals i, per tant, únicament realitzar preguntes relacionades amb la COVID-19, sense fer al·lusió en aquest de cap compromís per part de l’empleat.

Innecessari

No compartim la necessitat d’aquesta consulta doncs no hi ha millor autodeclaració que la que és deriva de la realització dels “tests” a tota la plantilla com hem exigit.

Relació amb la Covid-19

La informació a sol·licitar haurà de respondre al principi de proporcionalitat i minimització de dades, no incloent-hi preguntes què no guardin relació amb la malaltia. Les preguntes s’han de limitar exclusivament a indagar sobre l’existència de símptomes, o si la persona treballadora ha estat diagnosticada com contagiada o subjecta a quarantena.

Assessorament

Abans de signar qualsevol autodeclaració, posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT per verificar que s’ajusta a la legalitat.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès